Okupace zbytků Československa začala před 76 lety na Ostravsku

16.03.2015 06:33

Dnes 14. 3. 2015 v 10 hodin se konala před budovou Policie ČR na ulici 30. dubna v Ostravě vzpomínka na události před 76 lety, kdy byla celá Ostrava obsazena německými jednotkami dne 14. 3. 1939.

První jednotky německých sil vstoupily na československé území už v době, kdy Hácha teprve cestoval do Berlína. Po 17 hodině 14. března 1939 příslušníci VIII. armádního sboru a elitního pluku SS „Adolf Hitler" překročili Odru u Petřkovic a Koblova na Ostravsku a pokračovali ze čtyř směrů k Moravské Ostravě. První proud směřoval přes Slezskou Ostravu a rychle postupoval ke kasárnám na Hranečníku, kde odzbrojili dezorientovanou čs. posádku. Druhý proud směřoval od Petřkovic do Přívozu, třetí pak ze Svinova do Mariánských Hor a Vítkovic. Čtvrtý směr postupu vedl od Polanky do Zábřehu a Vítkovic.

V té době byl neinformovaný prezident Emil Hácha na cestě do Berlína, kde jej teprve časně ráno následujícího dne za užití psychického násilí donutili schválit vojenskou okupaci a zřízení Protektorátu Čechy a Morava …

Tuto akci uspořádal MěV ČSBS Ostrava a Jednota ČsoL Moravskoslezského kraje, Policie ČR. Všechny přítomné přivítal místopředseda MěV ČSBS Ostrava přítel Jiří Francírek. Této akce se zúčastnili i členové Klubu českého pohraničí Ostrava.

 

Fotogalerie: Okupace zbytků Československa začala před 76 lety na Ostravsku