Nedovolme přepisování dějin

21.04.2015 15:53

Před 70. lety utichla vřava zatím nejkrvavější a nejbestiálnější války lidských dějin. Uběhlo 70. let od porážky nacismu a od osvobození převážné většiny Československa Rudou armádou. Lidstvo si oddechlo a snažilo se učinit vše proto, aby se tyto hrůzy již neopakovaly.

Nacismus, o kterém se soudilo, že je jednou provždy poražen, však opět začíná mrazivě obcházet Evropou a opět je podporován stejnými politickými kruhy západních států jako ve třicátých letech.

Ruku v ruce se projevují v plném rozsahu i snahy o přepisování dějin druhé světové války, snaha o vydávání obětí za viníky a naopak. Velkým impulsem k těmto snahám byla ukrajinský krize. Obranná reakce Ruské federace na dění v sousední republice vyvolala nejen nespravedlivé sankce Západu (který celou ukrajinskou krizi pomáhal nejen vyvolat a také ji otevřeně podporoval), ale také nenávistnou rétoriků západních politiků a médií. Bohužel pozadu nezůstávají ani slovanské státy, kde prim hrají pobaltské státy neblaze proslulé fašizující minulostí a tradičně chorobný strach z Ruska Polsko. K útokům na Rusko se velice aktivně přidala i velká část českých politiků nejen z pravicových stran, ale také z řad ČSSD. Svou úlohu ve štvavé protiruské kampani hrají také česká média, především však Česká televize. Jedinou politickou stranou, která se plně od tohoto „honu na čarodějnice“ distancovala je KSČM. Vysoce kladně je třeba ocenit také postoj presidenta republiky Miloše Zemana a to zvláště nyní, kdy ukrajinský parlament přijal zákon „O právním postavení a zachování památky účastníků boje za nezávislost Ukrajiny ve 20. století“. Mezi organizacemi bojujícími o nezávislost, které zákon vyjmenovává, je uvedena rovněž Ukrajinská povstalecká armáda (UPA). UPA (banderovci) povraždili sadistickým způsobem, který má jen těžko v dějinách Evropy obdoby, desetitisíce bezbranných lidí, povětšinou Poláků. 

V nedávných dnech, kdy naší republikou projel napříč americký konvoj vracející se z manévrů v Pobaltí, se vynořila řada „odborníků“, kteří se jali zpochybňovat velkou oběť národů Sovětského svazu – především pak Rusů - při osvobozování naši vlasti. Krvavá oběť našich slovanských bratří je považována bezmála za zločin a osvobození za obsazení. 

Městská rada KČP Ostrava tyto snahy o znectění hrdinů z řad Rudé armády nekompromisně odmítá. Stejně tak se ohrazuje proti útokům na presidenta republiky za jeho odmítání přepisování historie.

MěR KČP Ostrava plně podporuje účast presidenta Miloše Zemana na oslavách osvobození v Moskvě.

Všechny vlastenecké spolky v České republice i všichni občané, kterým není lhostejná tato manipulace, musí rázně odmítnout toto nechutné přepisování dějin. Musí dát jasně najevo, že si váží obětí, které přinesl statečný ruský lid a další národy bývalého Sovětského svazu při osvobozování Československa a Evropy. Proto v příštích dnech položíme květy, nejen, k pomníkům Rudé armády.

Ostrava na své osvoboditelé, nezapomíná!