Kalendáře akci NR , KR, centrální KČP

02.03.2017 06:07

Do kalendářů jednotlivých KR, NR s vazbou na centrální kalendář KČP, byly zapsány akce zahrnuté v plánu akcí NR KČP na rok 2017.