7. Městský sněm Klubu českého pohraničí o. s., Ostrava

20.11.2013 17:37

Dne 14. listopadu 2013 se uskutečnil v pořadí již 7. Městský sněm KČP o. s., Ostrava. Sněm se konal v zasedací místnosti Městského výboru Komunistické strany Čech a Moravy Ostrava na Českobratrské ulici. Sněmu se zúčastnilo 32 členů našeho občanského sdružení, sympatizantů a hostů za ČSBS, KSČM, LKŽ JJ, LKŽ BHD, ČSOL, ČRS a RD Ostrava.

V úvodu sněmu (po procedurálních otázkách) byla přednesena stávajícím předsedou ostravské Městské rady Janem Garou obsáhlá Zpráva o činnosti MěO KČP za uplynulé období, tj. za léta 2009 – 2013. Následně byly předneseny rovněž zpráva o hospodaření za uplynulé období (přednesena hospodářem MěR Martinem Škamlou) a revizní zpráva (přednesena předsedou revizní komise Emilem Chobotem).

Po přednesených zprávách následovala diskuse, ve které vystoupili jak členové KČP, tak hosté. Během diskuse bylo předáno předsedovi MěR KČP ocenění od předsedkyně Ruského domu Ostrava Tamary Galininy. Zazněl rovněž podnět k vytvoření petice za opětovnou přeměnu hrabyňského památníku v muzeum ostravské operace.

Dalším bodem byly volby:

Byla zvolena nová Městská rada KČP, o. s. Ostrava a to ve složení:

 • Předseda – Jan Gara
 • Místopředseda – Martin Škamla
 • Hospodář – Jana Plonková
 • Členové – Zdeněk Sirůček, Václav Soukup, František Mareš

nová Městské revizní komise KČP o. s. Ostrava ve složení:

 • Předseda – Emil Chobot
 • Člen – Milan Poledník

noví členové Moravskoslezské Krajské rady KČP, o. s.:

 • Jan Gara
 • Martin Škamla
 • Zdeněk Sirůček

noví členové Národní rady KČP, o. s.:

 • Jan Gara
 • Milan Poledník
 • Ladislav Nekvapil

Na Městském sněmu byla také předána ocenění.

Čestné uznání MěR KČP, o. s. Ostrava bylo uděleno těmto osobám:

 • Tamara Galinina
 • Ladislav Nekvapil
 • Václav Soukup
 • Antonín Pobuta
 • Zdeněk Sirůček

Čestné uznání MS KR KČP, o. s. bylo uděleno těmto osobám:

 • Karel Šesták
 • Oldřich Jakubek

Závěrečné slovo patřilo nově zvolenému předsedovi MěR KČP, o. s. Ostrava Janu Garovi.

O sněmu lze říci, že plně splnil své úkoly a cíle. Za jeho hladký průběh lze poděkovat nejen pracovnímu předsednictvu, ale také zázemí tvořenému Janou Plonkovou a Zdenou Adamovskou.

Fotogalerie: 7. Městský sněm Klubu českého pohraničí o. s., Ostrava

1 | 2 | 3 >>