5. setkání pohraničníků novohradské 7. roty Pohraniční stráže ČSSR

20.07.2014 10:57

O víkendu ve dnech 10. až 13. července 2014 se v jihočeských Nových Hradech uskutečnilo již páté setkání pohraničníků 7. roty Pohraniční stráže ČSSR, sloužících zde v letech 1983 až 1985.

Velice přátelské setkání bylo naplněno vzpomínkami na léta strávená ve vojenském stejnokroji Pohraniční stráže při ochraně státních hranic a územní celistvosti naši tehdejší československé vlasti.

V sobotu se účastníci tohoto setkání zúčastnili rovněž setkání příslušníků 15. brigády České Budějovice, které se uskutečnilo v rodišti husitského hejtmana a nikdy neporaženého vojevůdce Jana Žižky v Trocnově. Tohoto shromáždění se zúčastnili mimo jiné i zástupci KSČM – poslankyně PČR Alena Nohavová a také bývalý poslanec Evropského parlamentu Jaromír Kohlíček. S úvodním slovem vystoupil předseda Oblastní rady KČP Novohradsko Ján Dorotovič. S krátkou zdravicí vystoupil rovněž předseda MěR KČP Ostrava a předseda MS KR KČP Jan Gara, který ve svém vystoupení rovněž poděkoval novohradským kolegům za obnovu poškozeného památníku vojína základní služby Adama Ruso, který byl v roce 1951 zavražděn na Krabonoši agenty západní rozvědky.

Setkání 7. roty nebylo však vyplněno pouze vzpomínáním, ale rovněž návštěvou míst, která za časů aktivní služby zúčastněni strážili. Navštívili svého nemocného velitele roty př. Karla Hermana, poslední místo odpočinku Františka Vondry, muzeum OSH na Celnici, Mordovou rokli, Veveří, Šejby, Fišerky a také pomníček Adama Ruso na Krabonoši.

Setkání proběhlo k všeobecné spokojenosti. Podíl na něm mělo i výborné ubytování a milá obsluha v penzionu a restauraci „U Ládi“, kde byli účastníci ubytováni.

Fotogalerie: 5. setkání pohraničníků novohradské 7. roty Pohraniční stráže ČSSR

1 | 2 | 3 | 4 >>